נוהל 118 - הודעה על שינוי אריזה ותיווי של תכשיר רשום

מצורף עדכון לנוהל "הודעה על שינוי אריזה ותיווי של תכשיר רשום"- נוהל מספר 118.

תחולתו- 01.09.2019 (לא ניתן לפעול ע"פ העדכון טרם תאריך זה).

מהות העדכון: מעבר לשליחת הודעה באופן ממוחשב אל תיבת מייל ייעודית וקבלת מענה אוטומטי, עדכון רשימת השינויים עבורם ניתן להגיש הודעה על שינוי אריזה ותיווי.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה