נוהל 167 - תנאי הפצה נאותים לחומרי גלם פעילים המיועדים לשמש לתכשירים הומאניים ווטרינריים

רצ"ב לעיונכם ולהערותיכם טיוטה לנוהל 167

 

ניתן לשלוח הערות עד תאריך 7/9/19 למגר' רחל שימנוביץ   
Rachel.Shimonovitz@MOH.GOV.IL

 

 הנוהל מפורסם באתר המשרד.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה