רשימת התכשירים החדשים שנרשמו בפנקס התרופות של מדינת ישראל ביולי 2019

להלן קישור לרשימת התכשירים החדשים שנרשמו בפנקס התרופות של מדינת ישראל ביולי 2019.

בחודש יולי 2019 נרשמו 4 תכשירים, מתוכם 3 גנריים.
 

למידע נוסף בתחום זה