אישור המחקרים אשר מתבקשים לפרסום באתר הניסויים הקליניים - MyTrial

רצ"ב הבהרה על שינוי תהליך אישור המחקרים לפרסום באתר ניסויים קליניים MyTrial.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה