נוהל PUB-003/08 הודעה על פגם בתכשירים רפואיים וחומרי גלם פעילים

רצ"ב נוהל הודעה על פגם בתכשירים רפואיים וחומרי גלם פעילים.

 

לתשומת ליבכם:

סעיף 2.5: הבהרה לגבי דיווח על צבר תלונות:

צבר תלונות מוצדק שהוכח שמקורו בבעיית איכות (פגם) ומצביע על התכנות לביצוע החזרה מהשוק, ידווח למכון לביקורת ותקנים.
דוגמאות:
דיווחים על נזילות מבקבוקים שנמצא כי מקורם בפגם, ריח לא אופייני בתכשיר שנמצא כפגם באיכות.

למידע נוסף בתחום זה