עדכון - שימוש בספרות במידע באריזות ובעלונים המתורגמים לערבית

רצ"ב הבהרה בנוגע לשימוש בספרות במידע באריזות ובעלונים המתורגמים לערבית.

 

מסמך זה מבטל את המסמך מיום 8.7.2019.

למידע נוסף בתחום זה