תכשירים חדשים שנרשמו בפנקס התרופות של מדינת ישראל ביוני 2019

להלן קישור לרשימת התכשירים החדשים שנרשמו בפנקס התרופות של מדינת ישראל ביוני 2019.

נרשמו 14 תכשירים, מתוכם 8 תכשירים גנריים.

להלן קישור לדף באתר משרד הבריאות.

למידע נוסף בתחום זה