תזכיר חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' --) (הכרזה בדבר מונופולין על-פי כוח שוק), התשע"ה

להלן קישור לתזכיר חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' --) (הכרזה בדבר מונופולין על-פי כוח שוק), התשע"ה 2015 , שהוכן ברשות ההגבלים העסקיים.
נודה על קבלת הערותיכם עד ליום י"ד בתמוז התשע"ה (01/07/2015), באמצעות אתר קשרי ממשל.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה