הקמת ועדות מומחים להכנת רוויזיה לתקנים הישראליים

הודעת מכון התקנים על הקמת ועדות מומחים להכנת רוויזיה לתקנים הישראליים:

ת"י 139 "נוזל לניקוי כלים ידני"

ת"י 240 "סבון תמרוקים"

ת"י 1417 "אבקות לניקוי כלים"

למעוניינים בפרטים נוספים אנא פנו אל רז הילמן בטלפון 03-5631011.

למידע נוסף בתחום זה