איסור שימוש באלרגנים: Chloroatranol, HICC, Atrenol

להלן הודעת משרד הבריאות על איסור שימוש באלרגנים בתמרוקים.

ניתן להגיש רה-פורמולציות לרישיונות המכילים רכיבים אלו עד ה- 23/2/2019.

לאחר התאריך 23/8/2019 מוצר אשר מכיל אחד או יותר ממרכיבים אלו - רישיונו יבוטל.

למידע נוסף בתחום זה