תקנות הרוקחים (תמרוקים) - עדכון פעילות

להלן עדכון הפעילות החטיבתית לעיונכם:

סיכום ישיבה ענפית להכנה לדיון בוועדה + עיקרי הדיון בוועדת העבודה הרווחה והבריאות מיום 29/1/18. מצ"ב קובץ.

פנייה לשר הכלכלה. מצ"ב קובץ.

פנייה לסגן שר הבריאות. מצ"ב קובץ.

פנייה לח"כ אלאלוף - יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בבקשה לדחות את הדיון. מצ"ב קובץ.

סיכום הביקור באירופה משרד הכלכלה + משרד הבריאות. מצ"ב קובץ.

מכתב שנשלח מה- Cosmetics Europe ב- 22/12/17 ללשכת המסחר. מצ"ב קובץ באנגלית ובתרגום לעברית.

מכתב שנשלח מה- Cosmetics Europe ב- 26/1/18 לח"כ אלי אלאלוף יו"ר הוועדה ולרשימת מכותבים. מצ"ב קובץ.

מכתב שנשלח מה- PCPC ב- 25/1/18 לח"כ אלי אלאלוף יו"ר הוועדה ולרשימת מכותבים. מצ"ב קובץ.

כלכליסט - היבואנים: נעתור נגד רפורמת התמרוקים.

גלובס: עוד דיון על רפורמת התמרוקים בכנסת הסתיים ללא הכרעה.

כלכליסט: יו"ר ועדת הבריאות: "לא אעביר את תקנות רפורמת התמרוקים אם יפגעו במותגים פרטיים"

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה