בתי עסק לא יוכלו למכור מחדש תמרוקים שצרכנים החזירו לחנות ויידרשו להשמידם

ב- 7/9/17 יתקיים דיון נוסף בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא תקנות הרוקחים (תמרוקים) לקראת אישור התקנות.

למידע נוסף בתחום זה