קול קורא - הגדרת יבוא אישי

ועדת ההיגוי לבחינת חסמים בתחום היבוא אישי מפרסמת אחת מהמלצותיה להערות הציבור.

לקריאת המלצת הוועדה.

 

להלן מספר דגשים למתן הערות:

 1. אין לשינוי המוצע כל נגיעה למדרגות המיסוי על יבוא אישי.

 2.  כיום רשויות מוסמכות שונות קובעות כללים שונים לכמות מותרת ביבוא אישי (למשל בסלולאר היה רף של עד 3 מכשירים וממש לאחרונה עדכנו אותו לעד 5) וביחס לחלק מהמוצרים אין כללים ביחס למהי כמות סבירה על מנת להיכלל בהגדרה של יבוא אישי (וכך להנות מהקלות בדרישות חוקיות יבוא).

3. הכוונה הינה ליצר כלל אחיד ופשוט שקל יהיה לציבור להבינו. לא יהיה בכך כדי למנוע מהמכס לחקור אם נעשה בכלל מסוג זה שימוש לרעה בדרך של יבוא מסחרי במסווה של יבוא אישי.

4. ביחס למוצרים שנדרשים לאישור רשות מוסמכת של משרד הבריאות לדוגמה, הנושא אינו חלק מהשימוע אולם ניתן להעיר לגבי ייבוא מוצרים שיש בהם צורך ברישיון או שהם עלולים להוות סכנה לבריאות הציבור.

5. ביחס למוצרים שלפי צו יבוא חופשי צריכים אישור רשות מוסמכת גם ביבוא אישי – הכלל החדש לא ישנה, אבל במשרד האוצר היו רוצים שהנושא ייבחן מחדש ושלפחות חלק מהמוצרים שכיום אין פטור מאישור רשות מוסמכת ביבוא אישי, ייתנו פטור ביבוא אישי בהתאם לכלל שהם רוצים לייצר בהגדרה ל"כמות סבירה".

6. אמנם הוצע כלל של 1000 דולר או 5 פרטים לפי הגבוה מבינהם, אך בשימוע מבקשים התייחסות למגבלות שיושמו לרף זה (למשל עד 1,000 דולר אך לא יותר מ 20 פריטים או עד 5 פרטים אך לא יותר מ 10,000 דולר).  ניתן לגבש התייחסות ענפית לכלל המוצע ואם הוא סביר או לא ביחס למוצרים הרלוונטים לאותו הענף. יש לבדוק אפשרות לגבש כלל חלופי.

7. רצוי לבדוק מה קורה באירופה ובארה"ב - האם באיחוד האירופי קיים פטור מדרישות חוקיות יבוא ביבוא אישי? נשמח לקבל התייחסויות ביחס לנעשה באירופה ובארה"ב בהקשרים אלו ולפי הצורך לשלב בהתייחסות.

 

 

למידע נוסף בתחום זה