קורס נוסף - נציג אחראי בתמרוקים - תאריך פתיחה 14/5/17

הרפורמה בענף התמרוקים תיכנס לתוקף ב- 1/7/17.

כחלק מהיערכות העסקים לתחולת החוק קיימת חובה להכשיר את הנציג האחראי.

המכללה העסקית של לשכת המסחר בשיתוף עם חטיבת התמרוקים פותחות קורס נוסף (שלישי) להכשרת הנציג האחראי בתאריך 14/5/17.

 

מצ"ב עלון לקורס, מידע נוסף ופרטים להרשמה.

למידע נוסף בתחום זה