טיוטת תקנות הרוקחים (תמרוקים) - סטטוס התקדמות החקיקה

בהמשך להחלטת הממשלה מ- 18/10/16 לביצוע רפורמה בענף התמרוקים מקדם משרד הבריאות את חקיקת תקנות הרוקחים (תמרוקים). 

הצפי הוא שהתקנות יועלו לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות במושב הקרוב של הכנסת שמתחיל בסוף חודש מאי 2016.

למידע נוסף בתחום זה