הממשלה אישרה רפורמה חדשה להוזלת מוצרי תמרוקים וציוד רפואי

הממשלה אישרה (18/10/15) את תוכנית החומש הממשלתית של רה"מ, בנימין נתניהו, להפחתת הרגולציה, רידוד הבירוקרטיה והורדת יוקר המחייה בישראל.

במסגרת התוכנית אושרו שלוש רפורמות: ביבוא תמרוקים וציוד רפואי וברשם הקבלנים. במסגרת המהלך הושק אתר רגולציה ממשלתי, שמרכז את כל המידע על הרגולטורים הממשלתיים.

החלטת הממשלה הינה תוצאה של פעילות שנמשכה למעלה משנה בשיתוף עם המגזר העסקי ומשרד הבריאות. ענף התמרוקים בלשכת המסחר היה שותף מלא בפעילות. כאן המקום להודות לחברות שתרמו מניסיונן המקצועי וליוו את התהליך בהעלאת הנושאים לדיון ובהצעת דרכי פעולה להפחתת הנטל הרגולטורי בתחום התמרוקים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר במהלך הדיון, "אנחנו מביאים היום שורה של צעדים חסרי תקדים בסקטור הציבורי להפחתת רגולציית היתר במדינת ישראל. הדבר הזה ייתן פירות לכלכלת ישראל ולאזרחי ישראל".

בישיבת הממשלה נטען שאחת הבעיות הקשות ברגולציה הממשלתית הינה דרישות ייחודיות לישראל. משרדי הממשלה הכינו תוכנית 5 שנתית להפחתת הרגולציה, במסגרתה ייסרקו כל הרגולציות הקיימות תוך מדידת עלותן. במסגרת תוכנית החומש שהכינו משרדי הממשלה, יותאמו התקנים והסטנדרטים בישראל בנושא הרגולציה לתקנים בינלאומיים מוכרים.

במקביל לדיון על תוכנית החומש הוצגו בממשלה תוכניות להפחתת הנטל הרגולטורי ביבוא תמרוקים וביבוא ציוד רפואי, של שר הבריאות יעקב ליצמן, שמטרתן הקלה והוזלה בתהליכי יבוא תמרוקים וציוד רפואי. המשרד יפעל להפחתת הנטל הרגולטורי תוך ביטול כפילויות, סתירות ורגולציות שאינן עדכניות.

הרפורמה ביבוא תמרוקים אמורה להוביל להגדלת התחרותיות ולהוזלת מחירים לצרכן בשורה של מוצרים ובכלל זה מוצרי איפור, שמפו, בשמים וכו'. היקף הפעילות הכלכלית של שוק זה עומד על 5 מיליארד שקל בשנה. בכל שנה מוגשות 12 אלף בקשות יבוא לרגולטור. כיום זמן הרישום עשוי להימשך כ-8 חודשים. במסגרת הרפורמה, יתאפשר הליך יבוא פשוט, שיתבסס על תצהיר היבואן. במקביל יחוזק הפיקוח בשווקים.

רפורמה זו תבוא לידי ביטוי בתקנות התמרוקים שנמצאות בשלבי חקיקה מתקדמים וממתינות להבאתן לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לקראת אישורן.

מצ"ב לעיונכם, הודעת מזכיר הממשלה והמצגות שהוצגו בישיבת הממשלה.

למידע נוסף בתחום זה