עדכון בנושא קליטת בקשות אלקטרוניות למערכת המג'יק

לידיעתכם כי מיום 20.8.2020, יש לצרף לבקשות הרישום למחלקה לתמרוקים את המידע האלקטרוני בדיסק און קי (disk on key) בלבד ולא על גבי תקליטור (CD), כפי שהיה עד כה.

מצ"ב הודעה ממשרד הבריאות כפי שפורסמה ב 20.8.2020

 

למידע נוסף בתחום זה