מדיניות שימוש במונחים צמחי, טבעי ואורגני בתמרוקים

משרד הבריאות פרסם (20.8.2020) נוהל שמטרתו להסדיר את השימוש בטענות השיווקיות בהקשר למוצרים המבוססים חומרים טבעיים / ממקור טבעי, אורגניים / ממקור אורגני וצמחיים/ממקור צמחי.

 

עד לפרסום נוהל זה לא הותר, בין היתר, השימוש במינוח "טבעי" לגבי רכיבים או מוצרים מוגמרים בתמרוקים. ולרוב המילה "טבעי" נמחקה באופן שרירותי או הוחלפה במילה הלועזית "נטורלי" או במילה "צמחי", וגם זאת ללא דרישה נוספת לביסוס טענות אלה.

 

פרסום נוהל - מדיניות שימוש במונחים צמחי, טבעי ואורגני בתמרוקים

מדיניות שימוש במונחים צמחי, טבעי ואורגני בתמרוקים

למידע נוסף בתחום זה