עדכון הסכומים של ההיטל למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים

מצ"ב לידיעתכם הודעת על עדכון הסכומים של ההיטל למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, בין היתר לגבי מתכות שונות, חומרי דלק ותוצרי נפט שונים וכן חומרי הדברה וקוטלי עשבים.

למידע נוסף בתחום זה