טיוטות מפרטים אחידים להערות ציבור - חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי- ייצורם, אריזתם, אחסונם

בהתאם להחלטות ממשלה 1007 "יישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים", מיום 17.1.2016, ו-3214 "רישוי עסקים דיפרנציאלי - הקלה לעסקים קטנים ובינוניים ותיקון החלטות ממשלה", מיום 3.12.2017, במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים, פועלים משרדים הפנים והגופים נותני האישור - הגנת הסביבה, משטרה, עבודה, חקלאות, בריאות וכבאות - לקדם את פרסומם של מפרטים אחידים.


כחלק מתהליך הכתיבה, מפורסמות טיוטות המפרטים האחידים להערות ציבור למשך 60 ימים. לאחר שלב קבלת הערות הציבור, נותני האישור ידונו בהערות בתוך 180 ימים ויבחנו את האפשרות לעדכן את טיוטת המפרט. לאחר מכן יועבר הנוסח הסופי לפרסום ברשומות, ועם פרסומו יהפוך למחייב.
הציבור מוזמן להעביר את הערותיו בהתאם להנחיות לשליחת הערות עד ליום 29.02.2020.

באתר הרפורמה ברישוי עסקים פורסמו 7 טיוטות של מפרטים להערות ציבור:
ביניהן בנושא: "חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי- ייצורם, אריזתם, אחסונם".

למידע נוסף בתחום זה