הודעת מכון התקנים בדבר שינויים בתקנים

מכון התקנים מודיע על שינויים בתקנים הבאים:


1. ת"י 785 חלק 25 – צבעים ולכות: תגובות בשריפה.
2. ת"י 921 – תגובות בשריפה של חומרי בנייה.


מצ"ב הודעת מכון התקנים כפי שפורסמה ברשומות.

למידע נוסף בתחום זה