>' />

הודעת הממונה על התקינה מס' 27 - הודעה מעודכנת בדבר כוונת עדכון רשמיות תקנים

הממונה על התקינה פרסם הודעה מעודכנת בדבר כוונת עדכון רשמיות תקנים:

א. במקום:

ת"י 2302 חלק 1 – חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון , אריזה, תיווי וסימון (פברואר 2009)

יבוא:

ת"י 2302 חלק 1 – חומרים ותערובות מסוכנים: הובלה - סיווג , אריזה, תיווי וסימון (פברואר 2017)

 

ב. במקום:

ת"י 2302 חלק 2 – חומרים ותכשירים מסוכנים: הובלה - מיון , אריזה, תיווי וסימון (פברואר 2009)

יבוא:

ת"י 2302 חלק 2 – חומרים ותערובות מסוכנים: הובלה - סיווג , אריזה, תיווי וסימון (פברואר 2017)

 

ניתן להעביר הערות עד ליום 24 בנובמבר 2018 למייל הבא:

David.Cohen2@economy.gov.il

למידע נוסף בתחום זה