פורסמה טיוטת צו הבלו על דלק (פטור והישבון) (תיקון מס'), התשע"ט-2018

משרד האוצר העביר לעיון הציבור טיוטת צו אשר מצד אחד מטיל מס מסוג בלו בגובה הבלו המוטל על סולר על חומרים וממיסים שונים, העשויים או עלולים לשמש כדלק להנעת כלי רכב, להסקה או לשימושי אנרגיה אחרים - ולצד הטלת המס מוצע פטור ממס זה בשל שימוש שאינו לצרכי אנרגיה, שטיפה או ניקוי.

 

בין הפעילויות והמפעלים האמורים לקבל פטור ממס בלו זה, כלולים גומי, דבקים, דטרגנטים, דפוס, חומרי איטום, אגרוכימיה, חומרי נפץ, עיבוד מתכות, צבעים, פרמצבטיקה וקוסמטיקה.

 

לעיון בטיוטת הצו

 

ניתן להעביר הערות עד ליום 13 בנובמבר 2018 למיילים הבאים:

lilyor@taxes.gov.il

GuyGo@taxes.gov.il

למידע נוסף בתחום זה