נייר עמדה בנושא שילוב מערכת הבריאות בחוק מוסר תשלומים

בהמשך לדיון בוועדת הכלכלה מיום 22/11/17 ביקשה הוועדה לקבל את עמדת החטיבה בעניין חשיבות שילובה של מערכת הבריאות  בחוק מוסר תשלומים לספקים.

לעיונכם נייר העמדה שנשלח.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה