רשימה עדכנית של תכשירים ללא מרשם בשיווק כללי - נכון למאי 2019

להלן הרשימה העדכנית של תכשירים ללא מרשם בשיווק כללי שפורסמה ע"י משרד הבריאות במאי 2019.

הרשימה מסוננת לפי תכשירים רשומים בלבד.

לרשימה באתר משרד הבריאות.

למידע נוסף בתחום זה