מכירת תכשיר הנמכר באריזה משולבת יום-לילה

להלן הודעת משרד הבריאות בנושא.

למידע נוסף בתחום זה