נוהל 138 - הפצת מידע על תופעות לוואי ומידע בטיחותי חדש ע"י אגף הרוקחות

המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי באגף הרוקחות, עוקבת באופן שוטף אחר מידע בטיחותי ודיווחי תופעות לוואי מתרופות ומטרתה להעריך מידע זה ובמידת הצורך, לפעול למזעור סיכונים הכרוכים בשימוש בתכשירים רפואיים.

הפצת מידע על תופעות לוואי ומידע בטיחותי חדש ע"י משרד הבריאות הינה הכרחית לפעילות זו ועולה בקנה אחד עם הנעשה ברשויות בריאות מובילות בעולם.

מצ"ב נוהל 138, אשר מטרתו להגדיר ולהסדיר את האופן בו תפיץ המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי מידע בטיחותי, הנוגע לטיפול תרופתי לצוות הרפואי ולציבור ואת הליכי ההפצה. כמו כן, הנוהל דן בפעולות הננקטות על ידי המחלקה במסגרת תפקידה, אשר נוגעות לתופעות לוואי ומידע בטיחותי חדש לתרופות.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה