פרסום נוהל 141 - קוים מנחים למערכות אוטומטיות ורובוטים להכנה וניפוק תרופות בבתי מרקחת

מטרת מסמך זה לתאר את הפעילויות העיקריות של מערכת אוטומטית רובוטיות ביחידות הקצה להכנה וניפוק למטופל בודד (בתי מרקחת, מעבדות בתי מרקחת להכנה רוקחית, מחלקות ויחידות במוסדות רפואיים); וכן לציין מקומות בהם עלולות להיווצר נקודות כשל, אשר עלולות לגרום ולהביא לטעויות בעלות השלכות על בטיחות הטיפול כפי שנרשם למטופל.

נוהל זה נכתב לאחר סקירת ספרות מקצועית מהעולם.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה