נוהל 126 תנאי אחסון והובלה של תכשירים, עדכון מספר 1 נובמבר 2015

עדכון זה של הנוהל מטרתו לייחד את הנוהל לפעילות בתי מרקחת ומחסני תרופות במוסדות רפואיים ומרפאות.
בעדכון הושמטו האזכורים וההוראות המחייבים בתי מסחר, מכיוון שהם מפורטים בנוהל 130 המסדיר את פעילות בתי המסחר. בהתאם לכך, עודכנו גם הטפסים.

למידע נוסף בתחום זה