הרשמה לקבלת עדכוני אגף הרוקחות

משרד הבריאות הפעיל תיבה לניהול נמענים לקבלת עדכוני אגף הרוקחות: נהלים, טיוטות לנהלים, הודעות ועוד

ניתן להירשם לשירות לקבלת עדכונים באתר משרד הבריאות בכתובת:


http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Pages/default.aspx

למידע נוסף בתחום זה