נוהל הצהרת QP - תנאי ייצור נאותים - בתוקף מ- 1/7/15

נוהל הצהרת QP נחתם לאחר שהוכנסו בו תיקונים קלים לאור הערותיכם לנוהל שיצא לתגובות התעשייה.

הנוהל תקף לכל בקשות הרישום המוגשות החל מ 1/7/2015

למידע נוסף בתחום זה