חידוש אישור יבוא לתכשירים רשומים שאישור היבוא שלהם פג בסוף 2014 -דו"ח תכשירים רשומים 2014

חידוש אישור יבוא לתכשירים רשומים שאישור היבוא שלהם פג בסוף 2014, יבוצע בטופס המקוון תוך הקלדת כל תכשיר בנפרד.
על מנת להקל מצורף דו"ח התכשירים הרשומים בישראל ממוין ע"פ שם בעל הרישום.

כל בעל רישום יגיש בקשות לתכשירים הנדרשים לחידוש אישור יבוא בסוף 2014 ע"פ הדו"ח המצורף ,
תוך צירוף העתקי העמודים הרלוונטיים בשדה של "תעודת רישום".
לשאלות ניתן לפנות אל אלי מרום או אל ד"ר טל לביא באגף רוקחות.
למידע נוסף בתחום זה