חוק האריזות - 186,613 טון אריזות מוחזרו במהלך 2012 – 20% יותר מהיעד שנקבע לשנה זו

המשרד להגנת הסביבה פרסם דו"ח יישום חוק האריזות לשנת 2012 - לקריאה נוספת:

http://www.sviva.gov.il/infoservices/newsandevents/messagedoverandnews/pages/2014/january2014/moepackagingreport.aspx

מצ"ב דו"ח לשנת 2012.

למידע נוסף בתחום זה