משרד הבריאות מפרסם השוואה ל- OECD ונתונים נוספים לדו"ח שהוגש ל OECD "מבט על הבריאות 2013"

לעיונכם דו"ח שהוגש ל-OECD "מבט על הבריאות 2013" ונתונים נוספים של משרד הבריאות.

http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/20112013_3.aspx

הודעת דובר משרד הבריאות:
http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/20112013_2.aspx

מצ"ב הדו"ח המלא לעיונכם.

למידע נוסף בתחום זה