נוהל להגשת בקשה לתעודת איכות לתכשיר ביולוגי חדש

מצ"ב נוהל להגשת בקשה לתעודת איכות לתכשיר ביולוגי חדש. הנוהל מעלה על הכתב את הדרישות הקימות להגשת בקשה לתעודת איכות בתכשירים ביולוגיים ומסכם את תהליכי העבודה הרלוונטים במכון.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה