פרסום נוהל 126 - תנאי אחסון והובלה של תכשירים

הנוהל מסדיר
1.1 תנאי האחסון של תכשירים רפואיים הינם קריטיים לאבטחת השמירה על איכותם , בטיחותם ויעילותם.
לפיכך, יש להקפיד על שמירת הטמפרטורה הנדרשת בהתאם להוראות היצרן לכל אורך שרשרת ההפצה, מיציאת התכשיר את שערי המפעל עד לנקודת הניפוק (בית מרקחת או מרפאה).

יש להבטיח שמירה על טמפרטורה מתאימה (טמפרטורת חדר, קרור, הקפאה) בהתאם להוראות היצרן באמצעות ציוד ייעודי כגון מערכות מיזוג אוויר או ציוד קירור והקפאה, יחד עם מערכות ניטור ובקרה
הולמים לאבטחה ולתיעוד תנאי האחסון.

באחריות הרוקחים האחראים בבית המסחר, במחסן המוסדי, בבית המרקחת, חדר התרופות, שרותי הרוקחות במוסדות גריאטריים, חדרי תרופות במרפאות, לשכות הבריאות לאפיין את מגוון התכשירים
המאוחסנים בו, כדי להתאים את אמצעי המיזוג ו או הקירור הנדרשים, וכן את ציוד הבקרה והניטור הנדרש בהתאם למאפייני הסיכון הצפוי.

1.2 באחראיות מנהלי בתי החולים/מוסדות רפואיים לקבוע נהלים פנימיים לתיאום ושיתוף בין שרותי הרוקחות, הסיעוד במחלקות בתי החולים והמחלקות הטכניות.

1.3 מטרת נוהל זה:

1.3.1 לאפיין את הציוד ואת מערכות הניטור והבקרה הנדרשים לאחסון תכשירים בקירור, לאחסון בטמפרטורת החדר ובעת הובלתם.
1.3.2 לאפיין את התיעוד הנדרש במהלך ההתקנה והבקרה של ציוד ומערכות הקרור.
1.3.3 להגדיר את הפעולות הנדרשות והתיעוד הנדרש בעת איתור חריגות טמפרטורה במהלך האחסון.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה