עידכון 3 נוהל 129 - התאמת אריזת תכשיר שאינה מסומנת באנגלית

עדכון מס' 3 מוסיף בטופס ההצהרה של הרוקח האחראי סעיף בדבר קבלת אישור המנהל לאריזת תכשיר שאינה בשפה האנגלית ע"פ סעיפים 3.1.9, 3.2.4.

למידע נוסף בתחום זה