הטמעת שינויים באריזות התכשירים

להלן חוזר בנושא : הטמעת שינויים באריזות התכשירים

לאחר תום זמן תקופת ההטמעה, אין לשחרר לשיווק אצוות של תכשיר שאינן תואמות את הוראות תעודת הרישום החדשה או שלא הוטמעו בהן הסימונים הנדרשים באריזה.

למידע נוסף בתחום זה