נוהל 113 : ייעוץ רוקחי יזום, מידע תרופתי ופעולות ניטור וסקר (פנ"ס) על-ידי רוקח בבית מרקחת ובמוסד רפואי-עדכון מספר 1

מצורף עדכון מספר 1 לנוהל 113 : ייעוץ רוקחי יזום, מידע תרופתי ופעולות ניטור וסקר על-ידי רוקח בבית מרקחת ובמוסד רפואי
בעדכון מס 1 ינואר 2005
עודכן שם הנוהל לאור הרחבת הפעילויות המוסדרות בו
עודכנה הגדרת "ייעוץ רוקחי יזום" כך שתכיל גם פעולות ניטור וסקר (להלן פנ"ס)
מסדיר אופן הביצוע של פנ"ס הנעשות כחלק מייעוץ תרופתי יזום, ככל שמתבקש מהרוקח ובחדר ייעוץ בבית המרקחת:
ביצוע מדידות לחץ דם; מדידת גובה ומשקל (וחישוב אינדקס מסת גוף – BMI) מדידת גלוקוז והמוגלובין מסוכרר HbA1C בדם.הפניית למניעת סיבוכים ברגל סוכרתית.
יודגש כי הרוקח ייבצע פנ"ס במסגרת מתן ייעוץ רוקחי יזום במטרה לאתר בעיות רפואיות/תרופתיות אפשריות ולהפנות להמשך טיפול תוך
שמירה על הרצף הטיפולי ואין בה פעילות אבחון או טיפול רפואי כלשהי. בגוף הנוהל ימצא הרוקח הנחיות מפורטות באשר לאופן הביצוע של פעולות אלו.

על כל רוקח המבצע פעולות אלו במסגרת מתן ייעוץ רוקחי יזום לעמוד בדרישות הנוהל.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה