פנייה למשרד הבריאות בנושא דרישות מיבואנים בנוגע למכשירים רפואיים מיוחדים

להלן התכתבות עם משרד הבריאות בעניין דרישתם מיבואנים המייבאים מכשירים רפואיים מיוחדים.

פנייה אל ד"ר אליעוז חפר בנושא: דרישתכם לקבלת אישורכם ליבוא מכשירים רפואיים מיוחדים מיום 8/5/18.

תשובתו של ד"ר אליעוז חפר לפנייה מיום 9/5/18

פנייה אל ראש מינהל טכנולוגיות רפואיות ד"ר אסנת לוכסנבורג בנושא: תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) – דרישות מיבואנים. מיום 22/5/18.

למידע נוסף בתחום זה