נוהל G-01 - מערכות גזים רפואיים - מהדורה רביעית - יולי 2021 | ארגון יבואנים דנטליים בישראל | פעילות ענפית | 23/08/2021

נוהל G-01 - מערכות גזים רפואיים - מהדורה רביעית - יולי 2021

נוהל G-01 - מערכות גזים רפואיים עודכן במהדורתו הרביעית ביולי 2021.

מצ"ב לעיונכם.

מאחר ולא בוצע RIA, לא פורסמה טיוטה, לא התקיימה כל היוועצות והנוהל אף לא פורסם באופן פומבי ורשמי נשלחה פנייה למשרד הבריאות.

לעיון בפניה ניתן לפנות למייל  hanal@chamber.org.il.

 

למידע נוסף בתחום זה