עדכון לחוזר חטיבת הרפואה - סדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים

התפרסם עדכון לחוזר חטיבת הרפואה סדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים. 

עדכונים משמעותיים:

  1. פירוט מאפייני המטופלים הזקוקים לטיפולים תחת סדציה / הרדמה כללית בבית חולים ולא בקהילה, והתייחסות למשך זמן הטיפול.
  2. הכשרה נדרשת הן מרופא השיניים המטפל, והן משאר הצוות – כולל התייחסות לקורסי החייאה.
  3. ניטור ורישום בעת הטיפול, בהתאוששות ובשחרור, ודיווח אודות אירוע חריג.
  4. עדכון הציוד והתשתיות הנדרשות לסדציה והרדמה כללית.
  5. השוואת הדרישות בין מרפאות שיניים שאינן תאגיד למרפאות תאגיד.
  6. רישיון נפרד למרפאות תאגיד שבהן מבוצעים טיפולי שיניים תחת סדציה מתונה (בעבר היה צורך  ברשיון לטיפולי שיניים תחת הרדמה כללית).

 

חוקים, חוזרים ונהלים של האגף לבריאות השן מרוכזים באתר משרד הבריאות בקישור הבא.

למידע נוסף בתחום זה