תקנות סימני המסחר (תיקון), התשע"ח- 2017

תיקון התוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר פורסם ב- 30 בנובמבר.

אופיר אלון , רשם סימני המסחר פרסם תיקונים לתקנות סימני המסחר (תיקון), התשע"ח-2017 :

 

בסוג  1, במקום האמור בו יבוא:

"מוצרים כימיים לשימוש בתעשייה, במדע ובצילום, וכן בחקלאות, גננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים, חומרים פלסטיים בלתי מעובדים; תרכובות לכיבוי דליקות ולמניעת דליקות; תכשירי הרפיה והלחמה; חומרים לעיבוד עור חיות; דבקים לשימוש בתעשייה; מֶרֶק ומשחות מילוי אחרות; דשונת, דשנים אורגניים, דשנים; תכשירים ביולוגיים לשימוש בתעשייה ובמדע.";

 

בסוג 2, אחרי "קובעי צבע" יבוא "צבעים; דיו להדפסה, לסימון ולחריטה;";

 

בסוג 3, במקום האמור בו יבוא: "תכשירי קוסמטיקה ותמרוקים שאינם רפואיים; משחות שיניים שאינן רפואיות; בשמים, שמנים אתריים; תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף.";

 

בסוג  4, אחרי "שמנים ושומנים תעשייתיים" יבוא "שעווה" והמילים "(לרבות בנזין למנועים)" - יימחקו;

 

בסוג 7, במקום האמור בו יבוא: "מכונות, כלי מכונות, כלים מופעלי כוח; מנועים, למעט מנועים לכלי רכב יבשתיים; מצמדים ורכיבי תמסורת, למעט לכלי רכב יבשתיים; מכשירים חקלאיים, שאינם כלי עבודה מופעלים ידנית; חממות לביצים; מכונות מכירה אוטומטיות.";

 

בסוג 8, במקום האמור בו יבוא: "כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים, המופעלים ידנית; סכו"ם, נשק צד, למעט כלי נשק; תערים.";

 

בסוג  16, במקום "חומרים לאמנים ולרישום" יבוא "חומרים לרישום וחומרים לאמנים";

 

בסוג  21, אחרי "כלים ומכלים לבית ולמטבח" יבוא "כלי בישול וכלי שולחן, למעט מזלגות, סכינים וכפות;";

 

בסוג 22, במקום "וטרפולין" יבוא "וברזנט";

 

בסוג 29, במקום "שמני ושומני מאכל" יבוא "שמנים ושומנים למזון";

 

בסוג 30, בסופו יבוא "(מים קפואים)".

 

 

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018).

 

מצ"ב הנוסח המקורי:

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה