טיוטת תקנות לסידורי בטיחות אש והצלה בבנין רב קומות להערות הציבור עד ה 9 באפריל 2017

הרשות הארצית לכבאות והצלה פונה לציבור בהזמנה להשמיע את עמדתו בנוגע לטיוטת תקנות סידורי בטיחות אש והצלה בבניין רב קומות לשם צמצום הסיכון לפגיעה בנפש וברכוש.

הרשות הארצית לכבאות והצלה פונה לציבור בהזמנה להשמיע את עמדתו בנוגע לטיוטת תקנות סידורי בטיחות אש והצלה בבניין רב קומות, זאת לשם צמצום הסיכון לפגיעה בנפש וברכוש כתוצאה מדליקות בבניינים רבי-קומות.

הרשות הארצית לכבאות והצלה מבקשת לקדם קביעת הוראות שמטרתן הסדרה וחיוב אופן תחזוקת סידורי בטיחות האש בבניינים רבי-קומות וביצוע תרגול. את העמדות יש להעביר עד ליום א 9 באפריל 2017.

 

לפרטים נוספים

למידע נוסף בתחום זה