רפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר" לעסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה

החל משנת 2017 עסקים ברמת סיכון אש נמוכה יוכלו להגיש תצהיר על עמידתם בדרישות הכבאות לצורך קבלת רישיון עסק ללא צורך בביקורת ובאישור של רשות הכבאות, וזאת תוך הקלה בירוקרטית וכלכלית למגוון רחב של עסקים. איגוד לשכות המסחר היה שותף בהובלת מדיניות זו. 

רישוי עסקים הינו תהליך מורכב ; איגוד לשכות המסחר היה שותף בהובלת המהלך להפחתת הרגולציה בתחום העסקים טעוני הרישוי, שהתקבל במסגרת חוק ההסדרים.

מעתה - בעל עסק יוכל להגיש תצהיר שבו הוא יציין כי ביצע את כל הדרישות המצוינות בפריט רישוי המקושר לסוג העסק; התצהיר יהווה תחליף לאישור הכבאות שהיה דרוש קודם לרפורמה. 

מעתה, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה יידרשו רק להגיש תצהיר על עמידתם בדרישות הכבאות, לצורך קבלת רישיון עסק ללא צורך בביקורת ובאישור של רשות הכבאות. מדובר בהקלה משמעותית הן מבחינה בירוקרטית והן מבחינה כלכלית לעשרות אלפי עסקים.

הודעת הרשות הארצית לכבאות ולהצלה באתר השירותים והמידע הממשלתי

עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה יידרשו רק להגיש תצהיר על עמידתם בדרישות הכבאות, לצורך קבלת רישיון עסק ללא צורך בביקורת ובאישור של רשות הכבאות. מדובר בהקלה משמעותית הן מבחינה בירוקרטית והן מבחינה כלכלית לעשרות אלפי עסקים

כחלק מהיערכותה, העלתה נציבות הכבאות לאינטרנט את  115 פריטי הרישוי, כלומר סוגי בתי עסק ופעילויות – אשר מכילים את דרישות בטיחות האש הנדרשות מאותם עסקים הנמצאים "במסלול תצהיר"; דרישות בטיחות האש לעסקים שבמסלול תצהיר, מפורטות בפרק ח' של המפרטים האחידים/ במסמכי המפרטים שפרסמה הרשות.

מדובר במגוון רחב מאד של תחומי פעילות עסקית, בקטגוריות רבות כגון בטיחות, רוקחות וקוסמטיקה, תחום המזון, תחומי מסחר, טיפול ותחזוקת רכב, תעשיה, מלאכה, נופש, ספורט  וקטגוריות נוספות כמפורט בקישור שלהלן: 

מפרטים לעסקים במסלול תצהיר.


כל אחד מבעלי העסקים יוכל להוריד מהאתר את מסמך הדרישות, לבצען, למלא את התצהיר ולקבל את האישור מרשות הכבאות.

בנוסף, הועלתה לאתר גם חוברת הדרכה על מסלול בתצהיר שמסבירה על כל אמצעי בטיחות האש, כדי שלבעל העסק יהיה ברור מה נדרש ממנו.

רשות הכבאות תבצע אכיפה על ידי ביצוע בדיקות מקדמיות לעסקים שהגישו תצהיר: על מנת לוודא שאכן אותם עסקים עומדים בדרישות בטיחות אש ולא מסכנים את עצמם, את הלקוחות ועסקים סמוכים.

למידע נוסף בתחום זה