פניית הממונה על התקינה בדבר אישור החלפת התקן הרשמי ת"י 463

להלן פניית הממונה על התקינה בדבר אישור החלפת התקן הרשמי ת"י 463 בנושא - מטפים מטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המוחסנים בנפרד (יוני 1989).


במקומו יבוא:
ת"י 463 – מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המאוחסנים בנפרד (אוקטובר 2017).

ניתן לעיין בהצעת התקן באתר מכון התקנים:

ניתן להעביר הערות לממונה על התקינה עד לתאריך 31 באוקטובר 2018.

 

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה