טיוטת תקנות התכנון והבניה (מכוני בקרה, תנאי כשירות והכשרה נוספים של בקר מורשה בטיחות אש), התשע"ח-2018

להלן קישור לטיוטת תקנות התכנון והבניה (מכוני בקרה, תנאי כשירות והכשרה נוספים של בקר מורשה בטיחות אש), התשע"ח-2018, שהוכן במשרד לביטחון הפנים:

העברת הערות


ניתן להעביר הערותם עד ליום י"ב בניסן התשע"ח (28/03/2018), באמצעות אתר קשרי ממשל .

למידע נוסף בתחום זה