צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5) התשע"ח 2017 (תיקון), התשע"ט -2018

בצו זה מוצע להאריך את הוראת שעה שפורסמה במק"ח 1835 המבטלת מכסים על מוצרי תינוקות נבחרים במסגרת התכנית הכלכלית "נטו למשפחה" שמטרתה להקל על יוקר המחייה בישראל. ההארכה המוצעת היא עד יום 31.12.2019

מצ"ב הפרסום הרשמי על הארכת הוראת השעה – פטור ממכס על מגוון מוצרים עד לסוף 2019.

פורסם ברשומות ביום 26.12.2018 בקובץ התקנות 1876

בין היתר מתייחסת הוראת השעה למוצרים הבאים: מנשאים, מושבים לתינוקות, כסאות אוכל, נדנדות, הליכונים, מוצצים, בקבוקים לתינוקות ופטמותיהם או פיותיהם.

למידע נוסף בתחום זה