הודעה בדבר עדכון התקן הישראלי ללולים לשימוש ביתי - מהדורת 2018

הודעת מכון התקנים בנושא ת"י 681 חלקים 1 ו 2 

מהדורת 2018 של התקן הישראלי ללולים תיכנס לתוקף ביום 16.12.2018 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה