אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי - ת"י 1157 מוצצים לתינוקות

אכרזה בדבר החלפה לגרסת התקן: ת"י 1157 – מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (מיולי 2018)

פורסם בילקוט הפרסומים 7895 ביום 30.07.2018

למידע נוסף בתחום זה